การสำรองข้อมูล Server 2008


s_windows_backup-1การสำรองข้อมูล Server 2008
- Ful Server Backup
- ข้อจำกัดของ Full Server Backup

 

 


ไปหน้าบทความที่หน้าสนใจ
s_windows_backup

รู้จักกับ Full Server Backup และข้อจำกัดของ Full Server Backup

การสำรอง (Backup) ระบบ Windows Server 2008 โดยการทำ Full Server Backup นั้น พูดง่ายๆ ก็คือการทำ Image (หรือที่หลายๆ ท่านเรียกว่า Cloning, Ghost แล้วแต่จะเรียกครับ) เอาไว้นั่นเอง ดังนั้นในการกู้คืนระบบ (Restore) จะมีข้อจำกัดบางประการคือ

 • ข้อมูลจะต้องกู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี spec เหมือนกันกับเครื่องที่เสียหายไป เพราะ Driver ต่าง ๆจะสามารถทำงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
 • เครื่องที่จะกู้คืน จะต้องมีขนาด Hard Disk น้อยกว่า หรือเท่ากันกับเครื่องเดิม เช่น
01

ตามรูป

 • Disk0 ในเครื่องจะเป็น Disk สำหรับการทำงานปกติ
 • Disk1 เป็น Disk ที่เป็น Removable ที่เราต้องการ Backup เอาไว้ ซึ่งตอนนี้ถ้าหาไม่ทัน ก็เตรียม External Hard disk ที่เป็น USB ความจุสูงๆ มาใช้ไปก่อนก็ได้ครับ
 • ดังนั้นในการ Restore เราจำเป็นต้องใช้ Hard disk ที่มีความจุอย่างต่ำ 80 GB (ถึงแม้ว่า C: จะใช้อยู่เพียง 40 GB เท่านั้น เนื่องจากในการ Re-Image กลับมานั้น จะใช้ขนาด Disk ทั้ง Disk ครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการทำ Backup

 • Disk สำหรับการเก็บข้อมูลที่จะ Backup ซึ่งโดยปกติแล้วการสำรอง Windows Server 2008 แบบ Full Backup นั้นใช้พื้นที่ Hard Disk ประมาณ 6-7 GB หรือ
 • ถ้าไม่มี External Hard Disk Network Drive ก็ได้ แต่อาจจะลำบากตอนที่จะนำข้อมูลไป Restore
 • Disk ที่จะสำรองควรจะอยู่แยก Physical Disk ออกจาก Disk ที่ใช้งานอยู่

วิธีการเริ่มต้นการสำรองข้อมูลโดยใช้ Full Server Backup

1. หลังจากที่ทำการติดตั้ง Windows Server Backup Feature แล้ว (ดูวิธีติดตั้ง Windows Server Backup Feature) ให้ดำเนินการดังนี้

2. เรียกใช้ Windows Server Backup โดยคลิกที่ Start -> Administrative Tools –> Windows Server Backup

02

3. จะปรากฎหน้าต่างของ Windows Server Backup ให้เลือก “Backup Once”

03

4. จะปรากฎตัวช่วยสร้าง (Wizard) ขึ้นมา ในหน้าต่าง Backup Options ให้เลือก “Different Option” แล้วคลิก “[NEXT]”

04

5. ในหน้าต่าง Select Backup Configuration ให้เลือกเป็น “Full Server” และคลิก “[NEXT]”

ในหน้าต่างนี้จะบอกขนาด ของ Hard disk ที่ต้องใช้ในการ Backup ข้อมูลไว้ด้วย ให้ตรวจสอบพื้นที่ใน External Hard Disk ที่เตรียมมาให้เพียงพอนะครับ

05

6. ในหน้าต่าง Specify Destination Type ให้เลือกว่าจะ Backup ลงในเครื่องตัวเอง (Local) หรือลง Remote Share Folder ในที่นี้จะขอเลือกลง Local ครับ และคลิก “[NEXT]”

06-1

6. ในหน้าต่าง Select Backup Destination ให้เลือกไปที่ External Hard Disk ในที่นี้คือ D: และคลิก “[NEXT]”

06-2

7. Windows Server Backup จะถามให้ยืนยันการยกเว้น D: จากการ Backup (เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ Backup ข้อมูลซ้ำซ้อนไม่รู้จบ) ให้คลิก “[OK]”

07

8. จากนั้นให้คลิก “[BACKUP]”

08

9. ระบบจะเริ่มทำการ Backup ซึ่งสามารถสังเกตความก้าวได้ดังรูป

09

10. เมื่อ Backup เสร็จสิ้นจะพบ Status เป็น Completed ดังรูป ให้คลิก “[CLOSE]”

10

11. หากกลับไปสังเกตที่ หน้าต่างหลักของ Windows Server Backup จะพบ Status เป็น Successful ดังรูป

11

12. ให้ลองสังเกตใน Drive D: ซึ่งเป็น External Hard Disk ที่เตรียมไว้ จะพบ ข้อมูลต่างๆ ดังรูป

 • จะเห็นว่ามี Folder ชื่อว่า WindowsImageBackup เกิดขึ้น
12-1
 • เมื่อเข้าไปใน WindowsImageBackup จะพบว่ามี Folder ที่เป็นชื่อ Computer Name ที่เราทำการ Backup อยู่ (ตัวอย่างในรูปเป็นการ Backup Server ชื่อ EXCH-AD01)
12-2
 • เมื่อเข้าไปใน Folder ที่เป็นชื่อ Computer Name ที่เราทำการ Backup อยู่ (ตัวอย่างในรูปเป็นการ Backup Server ชื่อ EXCH-AD01) จะพบว่ามี File Backup อยู่ดังรูป
12-3

เพียงเท่านี้การ Backup ข้อมูลของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมที่จะนำไป Restore ได้แล้ว

ไปหน้าบทความที่หน้าสนใจ