ไบออส (BIOS) คืออะไร


01(BIOS)
BIOS (Basic Input/Out System)  ROM
BIOS นั้นจะทำหน้าที่ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการ POST
ก่อนที่จะทำการเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Dos หรือ Windows

 


ไบออส (BIOS) คืออะไร

BIOS (Basic Input/Out System) เป็นโปรแกรมขนาดเล็กๆ ที่ถูกเก็บไว้ในชิป ROM (ซึ่งเป็นแบบ EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory) โดย BIOS นั้นจะทำหน้าที่ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการ POST ก่อนที่จะทำการเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Dos หรือ Windows จากฮาร์ดดิสก์ เพื่อการเริ่มต้นการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานต่อไปได้

นอกจากนี้ BIOS ยังเป็นตัวกำหนดค่าต่างๆ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะควบคุมการทำงานของคีย์บอร์ด, การทำงานของ Serial Port, Parallel Port, Video Card, Sound Card, HDD Controllor และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นฮาร์ดแวร์ จะทำงานได้ ต้องมีซอฟต์แวร์ประกอบ ซึ่ง BIOS เองก็มีความสำคัญในส่วนนี้ และหากบางครั้ง มีอุปกรณ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา และ BIOS ไม่รู้จักหรือไม่สามารถใช้งานได้ ก็จำเป็นต้องมีการแก้ไขโปรแกรมที่บรรจุใน BIOS ให้รู้จักอุปกรณ์ใหม่ๆ ดังกล่าว ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า "Flash BIOS" นั่นเอง

BIOS ที่ใช้งานส่วนใหญ่มีอยู่สองยี่ห้อ คือ AMI BIOS (American Megatrends Inc) และ AWARD & Phoenix ซึ่งปัจจุบันได้รวมบริษัทกันแล้ว นอกจากนี้ก็มี BIOS ที่เป็นของแบรนด์เนมต่างๆ เช่น COMPAQ หรือ IBM ซึ่งก็จะมีหน้าตาและวิธีการตั้งค่าที่ต่างกันออกไป

ที่มา itexcite.com

ไปหน้าบทความที่หน้าสนใจ