การติดฟิล์มหน้าจอ

ขั้นตอนการติดฟิล์ม

 


ไปหน้าบทความที่หน้าสนใจ
film01

ขั้นตอนการติดฟิล์ม

  1. ทำความสะอาดหน้าจอให้สะอาด โดยใช้น้ำยาหรือผ้าสำหรับเช็ดหน้าจอ หากมีฝุ่นติดบริเวณหน้าจอให้ใช้ สก็อตเทป กำจัดฝุ่น
  2. เปิดแผ่นฟิล์มด้านที่มีสติ๊กเกอร์หมายเลข 1 ออกทีละน้อย โดยเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่ง
  3. ค่อยๆติดฟิล์มลงไปที่หน้าจอด้านที่กำหนดไว้ และไล่อากาศไปเรื่อยๆ
  4. เมื่อติดฟิล์มครบทั้งหน้าจอแล้ว ลอกแผ่นฟิล์มที่มีสติ๊กเกอร์หมายเลข 2 ออกมา

** หากพบฝุ่นหรือฟองอากาศอยู่บนหน้าจอ สามารถแก้ไขได้โดยใช้สก็อตเทป ติดกับมุมของแผ่นฟิล์มเพื่อเปิดหน้าจอออกมา จากนั้นนำสก็อตเทปกำจัดฝุ่นออก

film02
  1. Clean LCD Screen.
  2. Peel off the first plastic layer of Focus Screen Protector by 1 inch.
  3. Apply Focus Screen Protector on LCD Screen.Peel off the plastic layer slowly and use screen cleaning cloth.
  4. When LCD is completely applied with LCD screen,peel of the second plastic layer.
ไปหน้าบทความที่หน้าสนใจ