สมัครตัวแทนจำหน่าย

เอกสารใช้ประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ร้าน หรือ ห้างหุ้นส่วนฯ หรือ บริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนา ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  5. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
  6. ใบสมัครการเป็นตัวแทนจำหน่าย (โหลดเอกสารที่นี่)

 


 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย

โทร 02-9187020, 089-7991532 Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.