หลักสูตร Joomla Basic

หลักสูตรสอน Joomla ขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการออกแบบ และบริหารจัดการเว็บไซต์อยู่มากมาย จูมล่าเป็นอีกระบบหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ด้วยความง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมี โปรแกรมเสริม(Extensions) มากกว่า 10,000 โปรแกรม ครอบคลุมทุกความต้องการได้ทุกรูปแบบ ของการสร้างเว็บไซต์ หลักสูตรนี้ทางทีมงานได้รวบรวมเนื้อหา และใจความสำคัญในการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้เวลา 2 วันในการอบรม คอร์สนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยจูมล่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

คุณก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพด้วย Joomla หลักสูตรนี้สอนด้วย Joomla! 2.5 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

หลักสูตร Joomla Basic ทางไอทีคอมเทคได้ออกแบบหลักสูตรนี้มาเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการนำเอา CMS Joomla ไปทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เนื่องด้วยทางไอทีคอมเทคของเราเป็นผู้รับทำเว็บไซต์ด้วย Joomla จึงมีความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla เป็นอย่างดี ทีมงานได้เรียบเรียงขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Step by Step สอนเน้นทำความเข้าใจและการนำเอาไปประยุกต์ใช้งาน การเรียนจะเป็นลักษณะ Work Shop ทำไปพร้อมๆกัน ถ้ามีปัญหาสามารถถามผู้สอน หรือผู้ช่วยสอนได้ทันที ผู้ที่เข้าเรียนจะได้เรียนถึงรายละเอียดต่างๆของ Joomla เช่น การจัดการข้อมูล , การจัดวาง Layout, การทำ Image Gallery หรือการแทรกรูปและ Flash, การแสดง Clip VDO ที่หน้าเว็บไซต์, การสร้างเว็บบอร์ดและการเชื่อมต่อกับระบบ Social Network เช่น Facebook การสร้างหน้าสินค้า และ แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ หลังจากที่ได้เรียนเทคนิคต่างๆในการทำเว็บไซต์แล้วในวันที่ 2 ของการอบรมผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการตกแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ การเปลี่ยน Template และการแก้ไข Template รวมถึงการ เปลี่ยน Logo, Theme สี

เนื้อหาสำหรับหลักสูตร Joomla Basic (เพิ่มเนื้อหาใหม่ให้เข้มข้นมากขึ้นครอบคลุม Joomla 2.5)

Session 1 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla!

 • ทำความเข้าใจถึงระบบ Open Source
 • ทำความรู้จักกับ CMS (Content Management System) จากค่ายต่างๆ
 • เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Joomla
 • การประยุกต์ใช้ Joomla! กับงานประเภทต่างๆ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla! Extension เช่น Component, Module, Plug-in
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla Template

Session 2 : เตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla!

 • การจำลองเครื่องพีซีเป็น Web Server ด้วย AppServ
 • การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyAdmin
 • การติดตั้ง Joomla! 2.5.x แบบ Step-by-Step
 • การตั้งค่า Configuration ต่างๆ และการปรับสภาพแวดล้อมเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับงาน

Session 3 : ทำความเข้าใจกับ Joomla! Extension และการติดตั้ง Extensions

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Joomla! Extensions รุ่นต่างๆ
 • การเลือก Extension ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน Free Extension, Commercial Extensions
 • เรียนรู้หลักการติดตั้ง Component, Module, Plugin ในแบบต่างๆ
 • การติดตั้ง Extension ผ่านทาง Folder
 • การติดตั้งภาษาต่าง ๆ
 • การติดตั้ง และการใช้งาน Phoca Gallery (Extension จัดการรูปภาพ) คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
 • การทำ Slide Show ที่หน้าเว็บด้วย
 • การใส่ Flash หรือรูปภาพไสลด์ ที่หน้าเว็บด้วย Simple Image Holder
 • การติดตั้ง และการใช้งาน XMAP (Extension ทำ Sitemap)
 • ติดตั้งและปรับแต่ง Module
  - การแสดงข่าวสารล่าสุด
  - การแสดงบทความที่ถูกอ่านมากที่สุด
  - การใช้งาน Custom HTML Module

Session 4 : เรียนรู้การสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์ Joomla! แบบ Step-by-Step

 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนที่เว็บไซต์ (Sitemap) สำหรับ Joomla!
 • การจัดการ Category แบบหลายชั้น
 • การจัดการ Content Item (เนื้อหาเว็บไซต์, ข่าว, บทความ)
 • การจัดการ Featured Articles
 • การใช้งาน Editor
  - การอัพโหลดรูปภาพ (Upload Picture)
  - การใส่ไฟล์แฟลช (Insert Flash)
  - การแทรก VDO ใน Content
  - การใส่ Photo Gallery แบบ Light Box ใน Content

Session 5 : การสร้างและการจัดการเมนู

 • การเลือกสร้างเมนูในแบบต่างๆ
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาที่สร้างไว้
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อย
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่หลัก
 • การสร้างเมนูให้ลิงค์ไปยัง Component ต่างๆ
 • การตั้งค่ามาตรฐานในการแสดงเนื้อหา เช่น Author, Date, Time, Email, Send to Friend, PDF
 • การกำหนด Column & Rows ที่ใช้แสดงบทความ

Session 6 : การจัดการกับระบบสมาชิกและการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์

 • การสร้าง User Group
 • กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
 • การเพิ่มสมาชิก
 • การกำหนดสิทธิ์ให้กับสมาชิก (Access Level)

Session 7 : ทำความเข้าใจกับ Joomla! Templates

 • เรียนรู้โครงสร้างของ Joomla! Template
 • ทำความเข้าใจเรื่อง Module Position และการกำหนดการแสดงที่หน้าต่างๆ
 • เทคนิคการแก้ไข Logo และการปรับแต่ง Style Sheet CSS
 • การเปลี่ยน Header ให้เป็น Flash
 • เทคนิคการแก้ไข Template ได้ดั่งใจ
 • การติดตั้ง Joomla! Template
 • การเปลี่ยน Template
 • การเปลี่ยน Template ไปตามเมนูต่างๆ

Session 8 : เรียนรู้การใช้งาน Tools ของ Joomla!

 • การใช้งาน Global Check-In
 • การใช้งาน Cache Manager
 • การ Clean Cache
 • การใช้งาน Private Messaging
 • การใช้งาน Mass Mail

Session 9 : การทำ SEO Support, URL Friendly

 • เทคนิคการปรับแต่ง SEO ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • ทำความเข้าใจกับไฟล์ .htaccess
 • การปรับแต่งให้ Joomla รองรับการทำงาน URL Friendly

Session 10 : การ Backup Joomla และ Upload Joomla! ขึ้นสู่ Host จริง

 • การเลือก Hosting ให้เหมาะสมกับ Joomla
 • การใช้งานโปรแกรม FTP เบื้องต้นด้วย Filezilla
 • การใช้งาน PHP MyAdmin
 • การติดตั้งเว็บไซต์ Joomla ที่ทำเสร็จแล้วบนโฮสจริงและ การตรวจเช็คค่าต่างๆจาก Server
 • การแก้ไขค่า Permission ต่างๆบนโฮสจริง
 • การอัพเกรด Joomla ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่

Session 11 : วิธีการ Upgrade Joomla 1.6 เป็น Joomla 2.5

Session 12 : รวมเทคนิดต่างๆในการใช้งาน และ ถาม-ตอบ

วิทยากร
ทีมพัฒนาเว็บไซต์ ไอทีคอมเทค

เจ้าของเว็บไซต์ http://www.itcomtech.net

ค่าใช้จ่ายในการอบรม = 5,900 ฿
อบรม 10 ชั่วโมง เรียนวันละ 2-3 ชั่วโมง
สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้
ไม่เข้าใจเรียนซ้ำฟรี 1 ครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

การอบรม รอบละ 1-2 คนเท่านั้น (อบรมทั่งใน และนอกสถานที่)