จำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์ LINK และเครื่องมือโทรศัพท์ 089-7991532

Link US-2311 Face Plate Shiny
Link FACE PLATE 1 PORT
หน้ากาก กล่องลอย รุ่น Shiny
US-2311   20 บาท
addcart
us-Link US-2015 Plastic Wall Box
Link Plastic Wall Box 2x4"
กล่องพลาสติกลอยติดผนัง
UL-2015   25 บาท
addcart
Link UL-3016 RJ11 OUTLET
Link RJ11 Telephone OUTLET
ตัวรับหัวโทรศัพท์ตัวเมีย รุ่นใหม่
UL-3016   70 บาท
addcart
Link UL-8802 Insertion Tool
Link Insertion Tool With Sensor
เครื่องมือเข้าสายโทรศัพท์แบบมี Sensor
UL-8802   500 บาท
addcart
Link UL-2011 RJ11 POP-UP
Link POP-UP ALUMINIUM RJ11
เต้ารับโทรศัพท์ฝังพื้น RJ11 1 Port
UL-2011   1,250 บาท
addcart
Link UL-0002 Jumper Wire 2 Core
Link Jumper Wire 2 Core 24 AWG
สายภายในตู้ MDB 2 Core 200 เมตร
UL-0002   800 บาท
addcart
Link UL-3004 RJ9 Plug
Link RJ9 Hand Set PLUG
หูโทรศัพท์ตัวผู้ RJ9 10 ชิ้น/แพ็ค
UL-3004   40 บาท
addcart
Link UL-3011 RJ11 Plug
Link RJ11 Telephone PLUG
หัวโทรศัพท์ตัวผู้ RJ11 10 ชิ้น/แพ็ค
UL-3011   55 บาท
addcart
Link UL-1004 Telephone Cable 4 Core
Link Telephone Cable 4 Core 24 AWG
สายโทรศัพท์ 4 Core 100 เมตร
UL-1024   750 บาท
addcart
Link UL-1002 Telephone Cable 2 Core
Link Telephone Cable 2 Core 24 AWG
สายโทรศัพท์ 2 Core 100 เมตร
UL-1022   550 บาท
addcart