Link UL-0002 Jumper Wire 2 Core
Link Jumper Wire 2 Core 24 AWG
สายภายในตู้ MDB 2 Core 200 เมตร
UL-0002   800 บาท
addcart

 

Link UL-0002 JUMPER WIRE WHITE-RED 2 Core สายภายในตู้ MDB แบบ 2 Core 24 AWG ขนาด 0.50 mm. แท้จาก Link

รายละเอียดสินค้า (Product Specification)

  • บรรจุ 1 ม้วน/แพ็ค
  • สายโทรศัพท์ แบบ 2 Core 24 AWG
  • UL-0002 : สายในตู้ MDB 2 Core 24 AWG ขนาด 0.50 mm. 200 เมตร ราคา 800 บาท
Link UL-0002 Jumper Wire 2 Core

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าเป็นราคาเงินสด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด
- วิธีชำระเงินแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โปรดรอการติดต่อกลับจากพนักงานทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า, จำนวนสินค้า และยอดการชำระเงิน ก่อนที่คุณจะทำการโอนเงินเข้าธนาคารจริง ทุกครั้ง

ไปหน้าสินค้า | ไปหน้าหลัก