บทความที่น่าสนใจ ไอทีคอมเทคดอทเน็ต

ไปหน้าเมนูหลัก

 

ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร


01ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
ไวรัสคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมที่มีผู้เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ร้าย
เช่น โจมตีหรือขัดขวางการทำงานของหน่วยความจำทำให้เปิดข้อมูลในฮาร์ดดิสไม่ได้
ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้ เป็นต้น

 


เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร


07เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
- ลดเวลาในการทำงาน
- ลดต้นทุน
- ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 


ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร


07ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- ความประหยัด

 


การรักษาแบตเตอรี่ Notebook


01การรักษาแบตเตอรี่ใน Notebook
- หลีกเลี่ยงการใช้งานในห้องที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป
- การชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้ง ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอ
- ปิดการใช้งาน BlueTooth รวมทั้ง Wirreless ถ้าไม่ได้ใช้งาน

 


จอ LED ดีกว่าจอ LCD อย่างไร


led_2จอ LED ดีกว่าจอ LCD อย่างไร

หลายท่านที่ซื้อ notebook รุ่นใหม่ๆ จะพบว่าจอภาพรุ่นใหม่ๆ
ที่ใช้นั้นเป็นจอแบบ LED หมดแล้ว ท่านสงสัยหรือไม่ว่า จอแบบ LED คืออะไร
และมันดีกว่าจอแบบ LCD อย่างไร วันนี้เรา มีคำตอบมาให้ครับ